Integratie en Participatie

Homepage

Welkom op de webpagina van Stichting Geylani

Stichting Geylani wil gedurende zijn bestaan verschillende activiteiten organiseren voor jongeren, ouders, bestuur en vrijwilligers. Door middel van deze activiteiten wil de Stichting de volgende dingen nastreven:  Jongeren met een migrantenachtergrond stimuleren om een actievere rol te spelen binnen de samenleving, het leren omgaan met andere culturen en natuurlijk het nastreven van een voorbeeldfunctie ten aanzien van integratie, zonder daarbij afstand te doen van de eigen waarden en identiteit. Jongeren stimuleren om actiever bezig te zijn met zelfontwikkeling. De Stichting wil ook ouders helpen d.m.v. voorlichtingen te geven over opvoeding en educatie van jongeren. Wij vinden dat zelfontwikkeling van jongeren een belangrijk onderwerp is waar aandacht aan besteed moet worden. omdat de ouders een grote rol spelen bij het ontwikkeling van kinderen. Door die reden willen wij als Stichting Geylani ouders die moeite hebben om hun kinderen kwalitatief op te voeden, educeren met kwalitatieve opvoedingsmethoden en de noodzakelijke ondersteuning bieden, zodat jongeren later een positieve meerwaarde en bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.