Integratie en Participatie

De Stichting

Over stichting

De Stichting Geylani is sinds  januari 2004 betrokken bij het begeleiden, informeren en adviseren van de allochtone gemeenschap met betrekking tot integratie, participatie, gezondheid, samenleving, religie en studie. De organisatie heeft een bestuur van 8 personen en het kantoor van de Stichting is gevestigd in Ermelo. De Stichting stelt zich het volgende als doel: Het willen inspelen op de noodzakelijke behoeften en belangen voor een gezonde integratie van de gemeenschap, door deze te stimuleren en waarnodig bij te sturen.

Samengevat:
Het werken aan een gezonde onderlinge relatie en een gezondere familie relatie door middel van sociale en culturele waarden en normen.

– Het werken aan de bewustwording, acceptatie en respect in zowel, de verschillen, als de gemeenschap in cultuur en religie.

– Het begeleiden, informeren en adviseren van deze gemeenschap met betrekking tot studie, samenleving, gezondheid, integratie en ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk.

– De Stichting Geylani is in voornamelijk gericht op de Turkse gemeenschap als doelgroep in Harderwijk en omgeving. Tevens is de Stichting ook gericht op andere allochtone gemeenschappen. Het gaat hierbij voornamelijk om de jongeren, maar uiteraard wil zij de ouders en de oudere generatie zeker niet achterwege laten.